Formular odstoupeni od smlouvy

Vzorovy formular odstoupeni od smlouvy


(V souladu s § 1829, odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a nařízení č. 363/2013 Sb., nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv)


Adresát:
Golfstart spol. s r.o.
Cajthamlova 168
266 01 Beroun
Česká Republika
IČ: 283 89 484


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu následujícího zboží:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zakoupeného dne:

Objednávkou číslo:

Faktura číslo:

Jméno a adresa kupujícího: …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:


………………………………………………../………………..

 

.........................................................
Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 


Datum: …………………………………………….

 

Ke stažení ve formátu PDF zde